Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
4 listopad 2015

Uczestnicy Kamyka biorą udział w projekcie ˝Asystent osoby z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością - modelowe rozwiązanie w praktyce˝, który jest finansowany z środków Miasta Poznania. Jednym z elementów projektu jest wsparcie naszych podopiecznych w dostępie i korzystaniu z miejsc użyteczności publicznej oraz wsparcie w organizacji czasu wolnego. Bywamy więc w wielu miejscach – kino, dworzec kolejowy, kawiarnia, park, zoo. To miejsca, które przez większość podopiecznych Kamyka są odwiedzane po raz pierwszy. Są dla nich wyjątkowe!

Założeniem projektu jest urzeczywistnienie idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością oraz idei inkluzji społecznej, a w konsekwencji zwiększenie szans osób wielorako niepełnosprawnych na aktywny udział w życiu społecznym. W sposób pośredni z projektu korzystają rodziny opiekujące się dorosłymi niepełnosprawnymi osobami poprzez odciążenie od obowiązków. Jest jeszcze inny efekt obecności osób z niepełnosprawnością złożoną w przestrzeni społecznej. Zmienia się społeczny odbiór osób z niepełnosprawnością. Poznaniacy nam się badawczo przyglądają, zagadują, pomagają… 

Powrót do listy
Kamyk