Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
1 czerwiec 2018

asystent

Mamy już prawie 4 letnie doświadczenie w realizacji szczególnej formy wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością. Projekt „Asystent osoby z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością - modelowe rozwiązanie w praktyce – 4” zakłada udzielenie wsparcia osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością, by mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Wsparcie dotyczy usług opiekuńczych i terapeutycznych, które kompensują ograniczoną sprawność, umożliwienie dostępu do usług i miejsc użyteczności publicznej oraz organizację czasu wolnego. Dokładnie przeanalizowaliśmy potrzeby rodzin i osób z niepełnosprawnością, by zaproponować atrakcyjne, ciekawe i rozwijające działania.

 

Powrót do listy
Kamyk