Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
11 czerwiec 2018

Mówię

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem - nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej jest to podstawowa ludzka siła” (Williams, 2000)

Wspieranie rozwoju komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z sprzężoną niepełnosprawnością to główny cel projektu „Rehabilitacja społeczna i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością – 4”. Projekt współfinansuje miasto Poznań.

 

Powrót do listy
Kamyk