Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
5 wrzesień 2018

Lobbujemy i edukujemy

24 września, na zaproszenie Stowarzyszenia Na Tak i Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe z Berlina, do Poznania zjadą się przedstawiciele pięciu organizacji pozarządowych wspierających osoby z wieloraką niepełnosprawnością z całej Polski. Na I zjeździe Forum dyskutować będziemy o problemach, z jakimi borykają się ośrodki świadczące opiekę i terapię osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia.

Naszym celem będzie lobbing na rzecz rzeczywistego wcielenia w życie postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i uwrażliwienie społeczeństwa i polityków na problemy osób z wieloraką niepełnosprawnością. Będziemy dążyć do stworzenia podstaw prawnych oraz standardów opieki i terapii opartej na specyficznych potrzebach osób wielorako niepełnosprawnych.

Podsumowaniem prac Forum będzie wydanie podręcznika dobrych praktyk, upowszechniającego profesjonalne i nowoczesne metody opieki i terapii osób z wieloraką niepełnosprawnością, dostosowane do potrzeb, potencjału rozwojowego oraz wieku biologicznego uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.

Powrót do listy
Kamyk