Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
25 wrzesień 2018

24-25 września w Poznaniu odbyło się inauguracyjne spotkanie Forum na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z sześciu województw dyskutowali nad sytuacją Środowiskowych Domów Samopomocy w świetle obowiązujących przepisów i problemami z jakimi borykają się pracownicy i uczestnicy placówek.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Evangelisches Johannistift Behindertenhilfe z Berlina, wieloletni partner Stowarzyszenia Na Tak i współtwórca Forum. Celem Forum jest lobbing na rzecz rzeczywistego wcielenia w życie postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i uwrażliwienie społeczeństwa i polityków na problemy osób z wieloraką niepełnosprawnością. Członkowie Forum będą również dążyć do stworzenia podstaw prawnych oraz standardów opieki i terapii opartej na specyficznych potrzebach osób wielorako niepełnosprawnych. Zwieńczeniem prac Forum będzie wydanie podręcznika dobrych praktyk, porządkującego i popularyzującego wiedzę o terapii i opiece nad osobami z wieloraką niepełnosprawnością.

Projekt, któremu patronuje Wydział Nauk Społecznych UAM i portal pion.pl, finansowany jest z funduszy strukturalnych dla Europy Wschodniej.

Więcej informacji

 Obejrzyj naszą prezentację!

 

Powrót do listy
Kamyk