Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak

Do "Kamyka" uczęszczają osoby z poważnymi zaburzeniami funkcjonowania. Do tej grupy należy również mój Syn: z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, padaczką (nie licząc drobniejszych mankamanetów), zaliczony do niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Nie miał szansy dostać się do warsztatów terapii zajęciowej i in. placówek na terenie Poznania.Nie spełniał kryteriów.

Dwa lata temu, nowopowstający "Kamyk" nie stawiał wymogów, poza posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności, bez precyzowania o jaką niepełnosprawnośc chodzi, czy w jakim stopniu. Dlatego osoby będące w podobnej sytuacji do mojego Syna, mogły skorzystać z tej dla nich jedynej okazji. Problem w tym, że przy tak pracochłonnych podopiecznych, wymagających pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego, łącznie z korzystaniem z toalety, a niektórym trzeba pomóc w poruszaniu się (na wózkach), ilość personelu jest niewielka. Większość podopiecznych nie komunikuje się, ma trudności z przebywaniem w grupie i wymaga zindywidualizowanego podejścia, które bez dodatkowych funduszy na dodatkowe etaty nie jest możliwe.

B. Troszczyńska

Kamyk