Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
27 grudzień 2019

projekt

Projekt "Rehabilitacja społeczna i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością” realizujemy od 5 lat. W minionym roku przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin terapii pedagogicznej z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych treningów. Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy w roku 2019 było tworzenie okazji, by uczestnicy zajęć mieli możliwość zaistnienia w relacjach społecznych jako partner interakcji i nadawca komunikatów, adresowanych nie tyko do osób znanych – specjalistów i rodziców, ale także rówieśników i osób obcych. By osiągnąć złożone cele zorganizowaliśmy kilkanaście treningów grupowych ukierunkowanych na podtrzymanie i poszerzenie doświadczeń społecznych. Wycieczki, wizyty w kawiarni, wyjście na cmentarz, akcja Tramwaj Św. Mikołaja to tylko niektóre działania, które pozwoliły na lepsze rozumienie zasad i norm współżycia społecznego oraz nawiązywania relacji społecznych. Poszerzanie doświadczeń społecznych osób z niepełnosprawnością poprzez obecność w przestrzeni publicznej oraz realizację treningów umiejętności są efektywną formą terapii. Treningi realizowane w środowisku otwartym, w naturalnych warunkach stanowią szczególną formę uczenia się ze względu na swoją atrakcyjność, dostępność i wymiar praktyczny.

Projekt współfinansowało Miasto Poznań.

Powrót do listy
Kamyk