Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
10 kwiecień 2020

Pomimo aktualnej sytacuaji z jaką się borykamy, nie spoczeliśmy na laurach. Staramy się pomimo pracy na odległość dotrzeć do każdego i nie przerywać terapi, rehabilitacji i wspólnych rozmów ! 

Trzymajcie się ciepło  !

Powrót do listy
Kamyk