Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Tak.

Kamyk to tętniący życiem dzienny ośrodek wsparcia dla 20 dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Tu odnajdują adekwatne wsparcie, spokój i radość z bycia w społeczności. Znaczny i głęboki stopień niepełnosprawności uczestników ŚDS „Kamyk” oraz dodatkowe schorzenia, takie jak autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, zaburzenia sensoryczne, wady genetyczne, choroby metaboliczne, wyznaczają kierunki pracy terapeutycznej ośrodka.

 

Naszym celem jest udzielanie wsparcia z zakresu rehabilitacji pedagogicznej, ruchowej oraz społecznej, by podtrzymywać i rozwijać potencjał dorosłych osób z wieloraką  niepełnosprawnością. Ważnym elementem naszej pracy jest realizowanie idei włączania osób z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego.

W swojej pracy zespół profesjonalistów – pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów medycznych kieruje się zasadą poszanowania podmiotowości osób z niepełnosprawnością. Szacunek, zrozumienie, podążanie za uczestnikiem, to główne założenia pracy terapeutycznej.

Tym, co nas wyróżnia jest stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz poszukiwanie takich rozwiązań metodycznych, które będą odpowiadały potrzebom dorosłych osób z wieloraką  niepełnosprawnością.

 

ŚDS „Kamyk” wspiera rodziny osób z wieloraką niepełnosprawnością, współpracuje z instytucjami publicznymi i ośrodkami prywatnymi w zakresie wypracowywania standardów pomocy osobom z sprzężoną niepełnosprawnością.

 

Główne cele pracy ŚDS „Kamyk”:

  1. Niesienie efektywnego wsparcia osobom z wieloraką niepełnosprawnością poprzez stosowanie adekwatnych metod terapeutycznych.
  2. Pomoc rodzinom osób z wieloraką niepełnosprawnością.
  3. Zapewnianie osobom z wieloraką niepełnosprawnością godnego miejsca w społeczeństwie.
  4. Obdarzanie osób z niepełnosprawnością szacunkiem i zrozumieniem.
  5. Zapewnienie radosnych i nowych doświadczeń życiowych.
  6. Tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
  7. Zapewnienie poczucia przynależności i bezpieczeństwa.
  8. Rozwój sprawstwa, samodzielności i autonomii.
  9. Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, współpraca z środowiskiem wspierającym osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
  10. Ustabilizowanie sytuacji organizacyjno-finansowej ośrodka wymagającego niestadnardowych rozwiązań.

 

 

Kamyk