Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2018-09-17
Koniec projektu: 2018-12-14
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania 10 000,00 zł

Celem realizacji zadania jest udzielenie wsparcia osobom z sprzężoną niepełnosprawnością obarczonych współchorobowością i wielolekowością, borykających się z utrudnionym dostępem do usług diagnostyczno-konsultacyjnych i opieki zdrowotnej oraz udzielenie wsparcia ich rodzicom/prawnym opiekunom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, która wynika z opieki nad dorosłą osobą ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz dodatkowych czynników negatywnie wpływających na jakość życia (samotne macierzyństwo, opieka nad starzejącymi się rodzicami, posiadanie innych osób niepełnosprawnych w rodzinie, problemy ze zdrowiem, znaczne oddalenie miejsca zamieszkania od ośrodka wsparcia). Projekt koncentruje się na udzieleniu wsparcia w dwóch obszarach: skorzystania z dowozu osób z sprzężoną niepełnosprawnością do ośrodka wsparcia w warunkach dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb osoby niepełnosprawnej i ich opiekuna/ów oraz zapewnienie dostępu osobom z sprzężoną niepełnosprawnością umożliwienia do usług diagnostyczno-konsultacyjnych związanych z przejawianymi problemami zdrowotnymi.

 

 

Powrót do listy projektów
Kamyk