Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2020-01-01
Koniec projektu: 2020-12-31

Projekt implikuje założenia idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością (Independent Living) oraz idei inkluzji społecznej (social inclusion). Celem projektu jest rozwijanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym i/lub fizycznym. Beneficjenci projektu otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych treningach usamodzielniających kompensujących ograniczoną sprawność, w treningach aktywizujących umożliwiających dostęp do usług i miejsc użyteczności publicznej (min.: kino, sklepy, kościół, basen, muzeum, kawiarnia itp.) oraz organizację czasu wolnego (min.: rozwijanie hobby, zainteresowań, wycieczki i wyjazdy rekreacyjne itp.)

Treningi realizowane będą na terenie ośrodka wsparcia oraz w środowisku otwartym.

Autor/koordynator/osoba do kontaktu: Monika Karwacka, m.karwacka@natak.pl

Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 140.000,00 zł

Powrót do listy projektów
Kamyk