Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2022-01-01
Koniec projektu: 2022-12-31

Głównym celem projektu jest podejmowanie działań umożliwiających poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z sprzężoną niepełnosprawnością. Projekt implikuje założenia idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością (Independent Living) oraz idei inkluzji społecznej (social inclusion). Celem projektu jest rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym i/lub fizycznym. Beneficjenci projektu otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych treningach usamodzielniających kompensujących ograniczoną sprawność, w treningach aktywizujących umożliwiających dostęp do usług i miejsc użyteczności publicznej oraz treningach organizacji czasu wolnego. Treningi realizowane będą na terenie ośrodka wsparcia oraz w środowisku otwartym.

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 147 945 zł

Wysokość dotacji: 135 000,00 zł

Autor projektu/koordynator merytoryczny: Monika Karwacka

 

 

Powrót do listy projektów
Kamyk