Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2010-02-01
Koniec projektu: 2012-12-31
Wsparcie: Fundacja Bre Banku, 31 060 zł (utworzenie Sali Doświadczania Świata)

Doświadczyć Świat – terapia Snoezelen w pracy z osobami z głębszym upośledzeniem umysłowym, Fundacja Bre Banku, 31 060 zł (utworzenie Sali Doświadczania Świata)

Doświadczyć Świat – treningi uczestnictwa w życiu społecznym dla osób ze złożoną niepełnosprawnością, 01.02.2010-31.12.2012, Urząd Miasta Poznania, 60 000 zł (20 000 zł na rok) (wykorzystanie metody komunikacji alternatywnej i wspomagajacej, integracji sensorycznej, Snoezelen i grupowych treningów umiejętności społecznych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną)

Doświadczyć Świat – treningi uczestnictwa w życiu społecznym dla osób ze złożoną niepełnosprawnością, 07.04.2010-30.11.2010, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 10 000 zł (wykorzystanie metody komunikacji alternatywnej i wspomagajacej, integracji sensorycznej, Snoezelen i grupowych treningów umiejętności społecznych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną)

W ramach zadania „Doświadczyć Świat” oparto się o dwie najbardziej efektywne metody przyblizające świat osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością – Snoezelen i komunikacja alternatywna. Proponowane metody stawiają na rozwój autonomii osób niepełnosprawnych, na umożliwienie im wyrażania woli, na wzrost samodzielności opartej na własnych wyrażalnych potrzebach oraz na włączenie ich w środowisko społeczne.

Metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej poprzez naukę porozumiewania się umożliwia osobom ze złożoną niepełnosprawnością wpływać na swój los dokonując choćby najprostszych wyborów. Stosowany w tej metodzie przekaz wspomagany i sygnały uprzedzające porządkują procesy percepcyjne i zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Podstawą pracy było stworzenie systemowego, obowiązującego wszystkich pracowników placówki, systemu gestów wspomagajacych przekaz słowny. Nauka porozumiewania się obejmowała opracowanie istniejących i możliwych do rozwinięcia zachowań komunikacyjnych i rozszerzenia ich, budując szeroki, uniwersalny sposób porozumiewania się osobom, które nigdy wcześniej nie dysponowały sobie właściwym systemem komunikacji. Uczestnicy zaczęli długotrwały proces nauki porozumiewania się za pomocą symboli, gestów, programów komputerowych.

W ramach powyższych projektów wdrożono do placówki również metodę stymulacji wielozmysłowej. Podstawą było stworzenie sali doświadczania świata i wprowadzenie metody Snoezelen do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. W pomieszczeniach piwnicznych utworzono salę terapeutyczną i wyposażono ją w odpowiedni sprzęt. Terapia oddziałuje na poznawcze, zmysłowe i fizyczne funkcje uczestnika, umożliwia stymulację oraz odprężenie.

Dzięki wsparciu zadania przez Urząd Miasta Poznania uczestnicy ŚDS „Kamyk” trzykrotnie odbyli grupowy trening umiejętności społecznych w miejscach publicznych – w kawiarni, kinie i na koncercie. Powtarzalność zachowań społecznych sprzyja nauce poprawnych zachowań w miejscach publicznych i wygaszania zachowań nieakceptowalnych społecznie.

Powrót do listy projektów
Kamyk