Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2010-01-01
Koniec projektu: 2010-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 30 000 zł

Celem zadania było przede wszystkim wyuczenie prawidłowego wykonywania codziennych czynności kształtujących zdrowy styl życia, w tym zachowań higienicznych, żywieniowych i seksualnych. W ramach zadania 20 uczestników ŚDS „Kamyk” zostało zdiagnozowanych pod kątem nieprawidłowych nawyków higienicznych. Następnie stworzono programy poprawy stanu higieny uczestników i wdrażano je w trakcie codziennych zajęć w placówce.

W ramach spotkań z dietetykiem wprowadzono/zmodyfikowano programy żywieniowe uczestników, dopasowujac je do jednostki chorobowej i potrzeb osoby niepełnosprawnej. Momentem przełomowym współpracy z dietetykiem było objęcie opieką lekarską 20 letniego uczestnika ŚDS „Kamyk”, którego stan z tygodnia na tydzień się pogarszał. Mężczyzna wykazywał cechy znacznego niedożwyeinia wynikające z utrudnionego przełykania oraz przebytej odmy płuc (waga: 25 kg). Dzięki interwencji naszego specjalisty nawiazaliśmy kontakt z gastrologiem, który wprowadził pacjentowi żywienie pozajelitowe. Uczestnik zaczął przybierać na wadze, organizm się wzmocnił, co znacznie poprawiło jakość życia nie tylko tego mężczyzny, ale również jego rodziny.

W ramach programu „Eduakcji wielowymiarowej”ŚDS „Kamyk” przez cztery miesiace pracował seksuolog, który indywidualnie zdiagnozował zachowania seksualne uczestników „Kamyka”, dotąd bagatelizowane, trudne, przemilczane. Co tydzień seksuolog prowadził konsultacje grupowe dla kadry ośrodka, w ramach których przeorientowano myślenie o seksualności osób niepełnosprawnych – z problemu na potrzebę. Każdemu uczestnikowi, który wykazał taką konieczność, zbudowano strategię regulowania potrzeb seksulanych. Seksuolog przeprowadził również indywidualne spotkania dla rodziców uczestników ŚDS „Kamyk”.

Docelowo pragniemy stworzyć bazę specjalistów, którzy podmiotowo podejdą do pacjenta z niepełnosprawnoscią sprzężoną, którzy nie będą bać się upośledzenia umysłowego i porażenia mózgowego, którzy nie będą spisywać na straty ludzi, którzy przy dostarczeniu odpowiednich narzędzi mogą funkcjonować na poziomie odpowiadającym jednostce ludzkiej. W roku 2011 projekt będzie kontynuowany i obejmie współpracę z psychiatrą i dermatologiem.

 
 
 

Powrót do listy projektów
Kamyk