Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2011-02-01
Koniec projektu: 2011-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania (kwota 40 000 zł)

Bazując na doświadczeniu i efektach już uzyskanych dzięki programowi z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (wspieranemu przez Urząd Miasta Poznania w 2010 roku), chcemy rozpocząć realizację programu (w zamierzeniu wieloletniego), w którym będziemy kształtować nawyki zdrowotne nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również rodzin, terapeutów i otoczenia, od których ich rozwój zależy.

Pragniemy zrealizować kolejne ważne cele, których osiągnięcie zapewni całościowy program rozwiązywania problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych oraz stworzy bazę do nowoczesnego podejścia do niepełnosprawnego intelektualnie pacjenta. Pragniemy podkreślić innowacyjność naszych działań oraz fakt, że dzięki podjętym już pracom tworzymy bazę specjalistów z różnych dziedzin medycznych zajmujących się wsparciem osób najgłębiej upośledzonych.

W roku obecnym chcemy osiągnąć następujące cele główne:

  • działanie zapobiegające niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym przed ich rozwinięciem się oraz niwelowanie zagrożeń w miejscu pobytu (profilaktyka),
  • umożliwienie osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością, ich rodzinom i terapeutom zwiększenia kontroli nad zdrowiem osoby niepełnosprawnej (promocja zdrowia),
  • osiągnięcie i utrzymywanie kondycji psychofizycznej stosowanej do wieku i płci,
  • utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i zapobieganie szerzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań wśród osób niepełnosprawnych, ich rodzin i terapeutów,
  • tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu i promocji zdrowia osób ze znaczną niepełnosprawnością,
  • promocja problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych będących dziś tematem tabu.

Projekt zakłada więc rozszerzenie działań prozdrowotnych (zarówno w zakresie liczby odbiorców, jak i grona specjalistów) oraz promocję tabuizowanych sfer życia osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Obszar działań wynika z faktycznych potrzeb i problemów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami dodatkowymi, oraz ich rodziców.

Planowane działania można podzielić na trzy obszary:

  1. Profilaktyka w zakresie chorób skóry (w tym: głowy, brody, paznokci, stóp, rąk, pachwin) oraz zdrowia psychicznego poprzez wprowadzenie konsultacji dermatologicznych i psychiatrycznych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i terapeutów.
  2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną: hipoterapia i zajęcia na basenie.
  3. Promocja potrzeb i zniesienie tabu z ważnych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i terapeutów tematów poprzez promocję problemu na łamach portalu pion.pl.

Powrót do listy projektów
Kamyk