Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2019-01-01
Koniec projektu: 2019-12-31
Projekt Aktywność i samodzielność - wsparcie osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością

Celem projektu jest rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym i/lub fizycznym. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia bezpośredniego osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością i w konsekwencji zwiększenie ich szans na aktywny udział w życiu społecznym. Wsparcie adresatów zadania będzie polegało na udziale w specjalistycznych treningach ukierunkowanych na wsparcie rozwoju kluczowych obszarów związanych z samodzielnością oraz szeroko rozumianą aktywnością własną i społeczną, co przyczyni się do niwelowania negatywnych konsekwencji niepełnosprawności wpływających na nieobecność tej grupy osób w przestrzeni społecznej. Działanie stanowić będzie także rodzaj opieki wytchnieniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych, co wpisuje się w poszukiwania rozwiązań dla istotnego problemu społecznego, szczególnie wyraźnie dotykającego rodziny osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością, a wynikającego z ograniczonego dostępu do tego rodzaju opieki.

Okres realizacji: 2019-01-01 do 2019-12-31

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Wysokość dotacji: 140 000,00 zł

Powrót do listy projektów
Kamyk