Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2018-01-01
Koniec projektu: 2018-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 140 000,00 zł

Projekt implikuje założenia idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością oraz idei inkluzji społecznej. Celem projektu jest rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym i/lub fizycznym. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia bezpośredniego grupie osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i w konsekwencji zwiększenie ich szans na aktywny udział w życiu społecznym. Wsparcie adresatów zadania poprzez usługi opiekuńcze i terapeutyczne przyczyni się do niwelowania negatywnych konsekwencji niepełnosprawności wpływających na nieobecność tej grupy osób w przestrzeni społecznej, co niewątpliwie przyczyni się do zmiany jakości ich życia. Realizacja projektu przyczyni się także do wsparcia pośredniego rodzin opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi osobami poprzez odciążenie systemu rodzinnego.

Powrót do listy projektów
Kamyk