Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2017-01-01
Koniec projektu: 2017-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 150 000,00 zł

Projekt implikuje założenia idei niezależnego życia osób z niepełnosprawnością oraz idei inkluzji społecznej. Rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi zaburzeniami o charakterze psychicznym i/lub fizycznym. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia bezpośredniego grupie osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i w konsekwencji zwiększenie ich szans na aktywny udział w życiu społecznym. Wsparcie adresatów zadania poprzez usługi asystenckie przyczyni się do niwelowania negatywnych konsekwencji niepełnosprawności wpływających na nieobecność tej grupy osób w przestrzeni społecznej.

Powrót do listy projektów
Kamyk