Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2020-09-01
Koniec projektu: 2020-11-29

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dorosłym osobom z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością i umożliwienie im udziału w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych z zakresu zooterapii oraz udziału w wycieczkach terapeutycznych. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami są niezwykle cenną formą terapii - umożliwiają kształtowanie sprawności ruchowej, funkcji sensomotorycznych, prawidłowych wzorców ruchowych oraz zmniejszają napięcie mięśniowe, co w przypadku osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną, jest niezwykle ważne dla ich kondycji i samopoczucia. Umożliwienie multisensorycznego poznania przyrody (drzewa, krzewy, kwiaty, owoce, warzywa, zwierzęta) poprzez wiele zmysłów – wzrok, słuch, dotyk a także węch i smak, przyczyni się do poprawy zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego, służy zatem stworzeniu warunków lepszej jakości życia.

 

Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł

Autor projektu, koordynator: Monika Karwacka, m.karwacka@natak.pl

Powrót do listy projektów
Kamyk