Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2018-01-01
Koniec projektu: 2018-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 60 000,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności osób z wieloraką złożoną niepełnosprawnością poprzez rozwój umiejętności społecznych oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Projekt zakłada poszerzenie oferty terapeutycznej i prowadzenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej rehabilitacji społecznej i terapii osób dorosłych z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością. Beneficjentom zostanie udzielone wsparcie między innymi poprzez zapewnienie terapii pedagogicznej z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz rehabilitacji społecznej w postaci treningów umiejętności społecznych prowadzonych w środowisku otwartym.

Powrót do listy projektów
Kamyk