Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2019-01-01
Koniec projektu: 2019-12-31
Rehabilitacja społeczna i terapia z zakresu komunikacji alternatywnej osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością – 5

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności osób z wieloraką złożoną niepełnosprawnością poprzez rozwój umiejętności społecznych oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Projekt zakłada poszerzenie oferty terapeutycznej i prowadzenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej rehabilitacji społecznej i terapii osób dorosłych z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością. Beneficjentom zostanie udzielone wsparcie między innymi poprzez zapewnienie terapii pedagogicznej z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz rehabilitację społeczną obejmującą integrację społeczną i grupowe treningi umiejętności społecznych realizowane w otwartym środowisku.

Okres realizacji: 2019-01-01 do 2019-12-31

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Wysokość dotacji: 60 000,00 zł

 

Powrót do listy projektów
Kamyk