Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2022-01-01
Koniec projektu: 2022-12-31

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności osób z wieloraką złożoną niepełnosprawnością poprzez rozwój umiejętności społecznych oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Projekt zakłada poszerzenie oferty terapeutycznej i prowadzenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej rehabilitacji społecznej i terapii osób dorosłych z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością. Terapia pedagogiczna z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej realizowana będzie indywidualnie lub w małych grupach z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych i pomocy komunikacyjnych. Dodatkowo projekt zakłada możliwość realizowania terapii pedagogicznej także w domu beneficjentów, by wspierać rodziców i prawnych opiekunów w wykorzystywaniu alternatywnych form komunikacji. Grupowe treningi umiejętności społecznych zostaną zrealizowane w miejscach użyteczności publicznej, miejscach życia kulturalno-społecznego, by beneficjenci utrwalali i rozwijali nowe umiejętności społeczne.

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 63 434,00 zł

Wysokość dotacji: 55 000,00 zł

Autor projektu/koordynator merytoryczny: Monika Karwacka

 

 

Powrót do listy projektów
Kamyk