Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2010-05-04
Koniec projektu: 2010-12-20
Wsparcie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 137 000 zł

Dzięki wsaprciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk” przeprowadzono generalny remont, w ramach którego:

  1. docieplono ściany i dach budynku,
  2. dostosowano sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymiana urządzeń sanitarnych: muszli, umywalek, poręczy w toaletach dla osób niepełnosprawnych),
  3. zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na potrzeby sali terapeutycznej,
  4. zbudowano windę – podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych,
  5. zagospodarowano teren wokół budynku na cele rehabilitacji i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym ogrodzenie terenu i dostosowanie ciągów komunikacyjnych wokół budynku,
  6. wymieniono instalację elektryczną, porawiono wentylację pomieszczeń, odmalowano wnętrze budynku.

Powrót do listy projektów
Kamyk