Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu:
Koniec projektu:
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 349 968,00 zł

Zadanie obejmuje kontynuację wsparcia, jakie jest udzielane osobom niepełnosprawnym od roku 2007. W roku 2018 wsparciem zostanie objętych 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Głównym celem działań ŚDS Kamyk jest podtrzymywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi. Uczestnicy ŚDS Kamyk skorzystają między innymi z zajęć realizowanych w Pracowni umiejętności praktycznych, Pracowni usprawniania ruchowego, Pracowni arteterapeutycznej, Pracowni polisensorycznej, Pracowni rozwoju osobistego i integracji społecznej. W ŚDS Kamyk wdrażane są innowacyjne metody i techniki pracy terapeutycznej, między innymi takie jak: stymulacja bazalna, metoda stymulacji sensorycznej i snoezelen, metody arteterapii i muzykoterapii. Wszystkie formy wsparcia dostosowane są do potrzeb i wieku biologicznego osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Powrót do listy projektów
Kamyk