Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2022-01-01
Koniec projektu: 2022-12-31

Stowarzyszenie Na Tak kontynuuje, realizowane od 2007 roku, zadanie pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi". Wsparciem zostanie objętych 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) – niepełnosprawnych intelektualnie z licznymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym celem wsparcia udzielanego w ŚDS  Kamyk jest podtrzymywanie i rozwijanie potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi. Beneficjenci zadania będą korzystać z indywidualnych oraz grupowych treningów, z zajęć organizowanych w pracowni umiejętności praktycznych, rekreacji, arteterapeutycznej, pracowni rozwoju osobistego i integracji społecznej. W pracy opiekuńczej i terapeutycznej stosowane będą metody pracy z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej, w tym nowatorskie metody rehabilitacji (np. metoda snoezelen, masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis tybetańskich, stymulacja bazalna, komunikacja alternatywna, elementy metody integracji sensorycznej, neurostymulacja z wykorzystaniem systemu C-eye).

 

Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 500 520 zł

Autor projektu/koordynator merytoryczny: Monika Karwacka

 

 

Powrót do listy projektów
Kamyk