Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu:
Koniec projektu:

Stowarzyszenie Na Tak - ŚDS Kamyk realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 15 października 2020 roku Stowarzyszenie Na Tak podpisało umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Projekt grantowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powrót do listy projektów
Kamyk