Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2010-11-01
Koniec projektu: 2010-12-15
Wsparcie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 20 400 zł

Zadanie oparło się o kolejną małopopularną w Polsce metodę pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami dodatkowymi – stymulację bazalną. U osób z tak dużymi deficytami rozwojowymi koncept ten ułatwia rozwój świadomości własnej egzystencji, pozwala na wielozmysłowe doświadczenia. Pozwala w krótkim czasie stworzyć warunki dla maksymalnej aktywności własnej osoby o głębokiej niepełnosprawności w kontakcie z własnym ciałem i światem zewnętrznym.Celem głównym zadania było wdrożenie nowoczesnych rozwiązań do pracy z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, co umożliwi nam prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Program w szczególności obejmował:

  1. Wdrożenie metody stymulacji bazalnej w program terapeutyczno-wspierający Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”.
  2. Stowarzenie nowego grafiku pracy placówki oraz grafiku pracy z poszczególnym uczestnikiem wzbogaconego o nowe propozycje związane z wdrożeniem nowoczesnych metod.
  3. Placówka została poddana superwizji zewnętrznej dr M. Grycman.
  4. Wyposażono placówkę w sprzęt niezbędny w pracy proponowaną metoda stymulacji bazalnej.
  5. Przeorganizowano pomieszczenia placówki – utworzono zindywidualizowane kąciki terapeutyczne wyposażone w materac, blokomoduły i pomoce terapeutyczne.

Powrót do listy projektów
Kamyk