Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2019-01-01
Koniec projektu: 2019-12-31
wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi
  1. Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi

Zadanie obejmuje kontynuację wsparcia, jakie jest udzielane osobom z wieloraką niepełnosprawnością od roku 2007. W roku 2019 wsparciem zostanie objętych 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Głównym celem działań ŚDS Kamyk jest podtrzymywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi.  Uczestnicy ŚDS Kamyk skorzystają między innymi z zajęć  realizowanych w Pracowni umiejętności praktycznych, Pracowni rekreacji, Pracowni arteterapeutycznej, oraz  Pracowni rozwoju osobistego i integracji społecznej. W ŚDS Kamyk wdrażane są innowacyjne metody i techniki pracy terapeutycznej, między innymi takie jak: stymulacja bazalna, metoda stymulacji sensorycznej i snoezelen, metody arteterapii i muzykoterapii. Dodatkowo beneficjenci skorzystają z zajęć dogoterapeutycznych. Wszystkie formy wsparcia dostosowane są do potrzeb i wieku biologicznego osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Jednostka dotująca: Urząd Miasta Poznania

Wysokość dotacji: 420 600,00 zł

Powrót do listy projektów
Kamyk