Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2021-08-13
Koniec projektu: 2021-11-10

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dorosłym osobom z wieloraką niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych z zakresu zooterapii oraz udziału w wycieczkach terapeutycznych opartych o kontakt z przyrodą. Zajęcia ze zwierzętami są cenną formą terapii - umożliwiają kształtowanie sprawności ruchowej, funkcji sensomotorycznych oraz prawidłowych wzorców ruchowych. Umożliwienie poznania przyrody poprzez multisensoryczny kontakt przyczyni się do poprawy zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego.


Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Poznania i Rady Osiedla Św. Łazarz.

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł


Autor projektu, koordynator: Monika Karwacka, m.karwacka@natak.pl

Powrót do listy projektów
Kamyk