Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2021-01-01
Koniec projektu: 2021-12-31

Zadanie "Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi" obejmuje kontynuację wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym od roku 2007.  Wsparciem objętych zostanie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) – niepełnosprawnych intelektualnie z licznymi zaburzeniami sprzężonymi.

 

Głównym celem wsparcia udzielanego w ŚDS  Kamyk jest podtrzymywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi  w ramach posiadanego przez nie potencjału. Beneficjenci zadania będą korzystać z indywidualnych oraz grupowych treningów, z zajęć organizowanych w pracowni umiejętności praktycznych, rekreacji, arteterapeutycznej, pracowni rozwoju osobistego i integracji społecznej. W pracy opiekuńczej i terapeutycznej stosowane będą metody pracy z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej, w tym nowatorskie metody rehabilitacji (np. metoda snoezelen, masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis tybetańskich, stymulacja bazalna, komunikacja alternatywna, elementy metody integracji sensorycznej, neurostymulacja z wykorzystaniem systemu C-eye).

 

Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 546 780 zł

Autor projektu/koordynator merytoryczny: Monika Karwacka

 

Powrót do listy projektów
Kamyk