Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Tak.

Kamyk to tętniący życiem dzienny ośrodek wsparcia dla 20 dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Znaczny i głęboki stopień niepełnosprawności uczestników ŚDS „Kamyk” oraz dodatkowe schorzenia, takie jak autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, zaburzenia sensoryczne, wady genetyczne, choroby metaboliczne, wyznaczają kierunki pracy opiekuńczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej ośrodka. W Kamyku osoby z wieloraką niepełnosprawnością odnajdują spokój i czerpią radość z bycia w społeczności.

Naszym celem jest udzielanie wsparcia z zakresu rehabilitacji pedagogicznej, ruchowej oraz społecznej, by podtrzymywać i rozwijać potencjał dorosłych osób z wieloraką  niepełnosprawnością. Ważnym elementem pracy Kamyka jest realizowanie idei włączania osób z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego.

W swojej pracy zespół profesjonalistów – pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów medycznych kieruje się zasadą poszanowania podmiotowości osób z niepełnosprawnością. Zrozumienie, podążanie za uczestnikiem, rozwijanie sprawczości i autonomii to główne założenia pracy terapeutycznej.

Tym, co nas wyróżnia jest stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz poszukiwanie takich rozwiązań metodycznych, które będą odpowiadały potrzebom dorosłych osób z wieloraką  niepełnosprawnością.

 

ŚDS „Kamyk” wspiera rodziny osób z wieloraką niepełnosprawnością, współpracuje z instytucjami publicznymi i ośrodkami prywatnymi w zakresie wypracowywania standardów pomocy osobom z sprzężoną niepełnosprawnością.

 

Główne cele pracy ŚDS „Kamyk”:

  1. Niesienie efektywnego wsparcia osobom z wieloraką niepełnosprawnością poprzez stosowanie adekwatnych metod terapeutycznych.
  2. Zapewnianie osobom z wieloraką niepełnosprawnością godnego miejsca w społeczeństwie.
  3. Obdarzanie osób z niepełnosprawnością szacunkiem i zrozumieniem.
  4. Zapewnienie nowych, ciekawych i rozwijających doświadczeń życiowych.
  5. Tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
  6. Zapewnienie poczucia przynależności i bezpieczeństwa.
  7. Rozwój sprawstwa, samodzielności i autonomii.
  8. Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, współpraca z środowiskiem wspierającym osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
  9. Pomoc rodzinom osób z wieloraką niepełnosprawnością.
  10. Ustabilizowanie sytuacji organizacyjno-finansowej ośrodka wymagającego niestadnardowych rozwiązań.

 

 

Kamyk