Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak

Podejście do pracy z osobami z sprzężoną niepełnosprawnością w "Kamyku" jest:

  • mądre - koncentrujemy się na metodach aktywnych pozwalających wspierać i rozwijać potencjał osób z niepełnosprawnością,
  • prekursorskie - adaptujemy specjalistyczne metody, tworzymy nowe rozwiązania
  • specjalistyczne - opieramy pracę na metodach o najwyższej skuteczności w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych,
  • rozwojowe - stawiamy na podtrzymywanie i rozwijanie potencjału osób z sprzężoną niepełnosprawnością,
  • spełnia najwyższe standardy metodyczne - wprowadzanie rozwiązań terapeutycznych opiera się o szkolenia i superwizje,
  • prowadzi do rzeczywistych zmian – podopieczni są aktywni, sprawczy, realizują swój potencjał.
Kamyk